Menu

Permacultuur principes deel 5

header wetten permacultuur

Vindt hier de andere delen.

Heeft permacultuur alleen maar principes? Nee hoor, er zijn wel degelijk wetten! Aan die wetten moet je je wel houden!

De natuurwetten

Ja, natuurwetten, daar kom je niet onderuit. Zonder dat er politie aan te pas komt wordt het altijd afgestraft als je die wetten niet respecteert. Gelukkig zijn die wetten in je voordeel. Ik zal er een paar bespreken die goed van pas komen.

De wet van de zwaartekracht

Alles valt naar beneden, water stroomt altijd naar het laagste punt. Houd daar rekening mee. In een verkeerd ontwerp kan water een vernietigende kracht zijn! Ik heb dat zelf gezien. We hadden net een stuk tuin vol gelegd met houtschorssnippers. Toen kwam er een onweersbui, de regen plensde. De plassen werden groter en groter … ineens zagen we het water over een randje stromen, het verdween in een gat … en de schorssnippers dreven met het water mee dat gat in! Denk ook maar aan de geulen die regen na een lange droogte in de stoffige grond uitspoelt. Zulke dingen wil je niet in je tuin.wetten permacultuur

Hoe kan stromend water je juist helpen? Zorg ervoor dat het zo langzaam mogelijk stroomt. Laat het niet wegstromen, maar zachtjes in de grond trekken. Daar kan het de voedingsstoffen oplossen voor de planten. Met ‘dammetjes’ kun je water tegenhouden. Door bodembedekking zorg je dat het niet hard op de grond plenst, maar er zachtjes in sijpelt. Levende planten zijn de beste bedekking, maar zijn die er nog niet gegroeid dan bedek je de bodem met stro, bladeren, takjes, houtsnippers, e.d.. Dit organische materiaal houdt het water lang vast. Het zakt dan niet snel de diepte in waarbij het de voedingsstoffen meeneemt. De groeiende wortels krijgen de tijd om de opgeloste stoffen op te nemen.

Dit was één voorbeeld van het gebruik van de zwaartekracht. Natuurlijk zijn er vele manieren om het feit dat alles op de aarde valt nuttig te gebruiken. Je kunt er vast wel een paar bedenken.

Energie en kringlopen

Alle energie op Aarde komt van de zon. De zon geeft warmte en licht. Planten nemen die energie van de zon op. Door het proces van fotosynthese maken ze die bruikbaar voor dieren en mensen. Het worden eetbare en brandbare stoffen. Wat mensen en dieren hebben opgegeten wordt voor een klein deel omgezet in spierkracht, bedoeld om energiek te gebruiken.

De rest wordt mest. Wat in vuur verbrandt wordt as. Mest en as, toegevoegd aan grond (als compost) voeden de planten. Afgestorven planten komen in de grond. Daar kunnen bodemdiertjes en schimmels ze ook tot grond omzetten.

Gebeurt dat niet, dan komen die plantenresten steeds dieper onder de grond. Die grondlagen oefenen er druk op uit. Na heel lange tijd worden de plantenresten dan bruinkool, steenkool, aardolie of aardgas. Die worden door mensen gebruikt om energie op te wekken … Ze realiseren zich vaak niet dat ze dan eeuwenoude zonne-energie gebruiken. Die natuurlijke rijkdom is opgeslagen in de aarde, maar ‘op is op’.

Een andere natuurlijke kringloop is de waterkringloop. Al ver voor de jaartelling werd die poëtisch beschreven, daar heb ik niets aan toe te voegen:
Die de wateren der zee roept,
opdat hij ze kan uitstorten op de oppervlakte der aarde.
Want hij trekt de waterdruppels omhoog;

ze sijpelen door als regen voor zijn nevel,
zodat de wolken druppelen,
ze druipen overvloedig op de mensen.
(aanhaling uit de Bijbelboeken Amos en Job)

Samenwerken met de natuur!

Observeer de natuur nauwkeurig. Krijg zicht op de krachten die erin werken. Zie de uitwerking van die ‘wetten’ op bomen, planten, bodem … alles. Gebruik wat je ziet in je tuinontwerp.

Inge Leonora-den Ouden

Leave a Comment

Translate »