Menu

Permacultuur principes deel 4

permacultuur principes headerVindt hier de andere delen.
Alles is multifunctioneel. Multi betekent ‘meerdere’ of ‘vele’. Van nature heeft alles meerdere functies. Dat gegeven kun je goed gebruiken.

Vele functies

Dit is een van de makkelijkste permacultuur principes om van uit te gaan. De elementen – die er al zijn of die je toevoegt – kunnen op diverse manieren gebruikt worden. Een boom die in je tuin staat levert vruchten (of noten). Die boom levert ook bladeren, die er in de herfst af vallen en de bodem mooi bedekken (mulch). De boom geeft schaduw, zodat er schaduwplanten onder kunnen groeien. De stam biedt steun aan een klimplant. Aan een stevige tak kun je een schommel of hangmat ophangen. De afgesnoeide takken zijn te gebruiken als stokken. Die boom levert zelfs zo veel hout dat je de kachel ermee kunt laten branden. En er moet een groot stuk van af waarvan je planken kunt maken.

Niets zonder functie

Niet alles heeft zo veel functies als die boom. Van sommige plantjes in je tuin groeien denk je: die hebben geen functie. Je noemt ze ‘onkruid’. Maar in de permacultuur bestaat er geen onkruid. Ook wilde planten, die zomaar ergens opkomen, hebben functies. Soms geven ze aan dat de grond niet in balans is. Via de composthoop of als mulch geven uitgetrokken plantjes extra voedingsstoffen aan de tuin. Veel wilde planten zijn heel goed eetbaar, of geneeskrachtig. Soms hebben ze mooie bloemen. Die bloemen kunnen nuttige insecten naar je tuin lokken, of ze trekken juist schadelijke beestjes naar zich toe, die dan niet jouw eetbare planten aanvreten. Zo zie je maar …
Probeer jij maar iets te verzinnen dat totaal zonder functie is!

Uitkristalliseren

Je zult begrijpen dat dit principe ook toepasbaar is in sociaal verband. In een bedrijf worden mensen via een sollicitatieprocedure aangenomen om volgens een functie-omschrijving te moeten werken. In een permacultuur project gaat dat anders. Er vormt zich een projectgroep die met een project aan de gang wil gaan. Die groep bestaat uit heel verschillende mensen. Ze komen samen omdat ze aan hetzelfde project willen meedoen. Ieder heeft een eigen voorstelling van dat project en brengt eigen vaardigheden – en eigenaardigheden – mee.
De groep kan het best eerst goed kennis met elkaar maken. De taken (functies) die binnen het project nodig zijn en de mensen die aanwezig zijn moeten afgewogen worden. Wie kan wat doen, wie wil wat niet doen? Ook een mens kan vele functies hebben, maar welke daarvan komen in dit project van pas? In een kort lopend project nemen de mensen snel taken op zich. Maar tijdens de uitvoering kunnen ze tegen van alles aan lopen, zowel gunstig als ongunstig. Iemand  blijkt zomaar een extra functie te hebben, of moet van functie wisselen. Als een project langere tijd loopt zal alles zich langzamerhand uitkristalliseren. Meestal wisselt de samenstelling van de groep nog in de loop van de tijd, het kan alle kanten op gaan.

Inge Leonora-den Ouden

[yabp 63]

Leave a Comment

Translate »