Menu

Permacultuur principes deel 2

Het permacultuur ontwerp Vindt hier de andere delen.

Een goed systeem gaat voor zichzelf zorgen Op elke plek en in elke situatie is een permacultuur ontwerp mogelijk. Het effect is altijd verschillend.

Relatieve locatie

Een ontwerp voor permacultuur houdt altijd rekening met de ‘relatieve locatie’. Wat is er al? Wat is er gewenst en wat noodzakelijk? Welke relatie hebben de verschillende elementen onderling? Als je overal rekening mee houdt, dan krijg je een systeem dat voor zichzelf gaat zorgen!
De focus ligt op de invloed die de verschillende elementen op elkaar hebben. Dus eerst leer je die elementen goed kennen. Je onderzoekt wat ze nodig hebben en wat ze geven of veroorzaken. Daarbij gaat het niet alleen om elk element op zich, maar juist om de elementen in combinatie met elkaar.

Aanwezig, gewenst en vereist

Dat klonk waarschijnlijk abstract, theoretisch. Ik zal een praktijkvoorbeeld geven. Je wilt een permacultuur voedselbos aanleggen. Op het stuk grond staat het huis waarin je woont. Deze elementen zijn er dus al:

  • grond
  • richting van zon en wind
  • huis
  • jijzelf.

Deze elementen wil je erbij hebben: allerlei bomen, struiken, planten, kruiden,
paadjes. Bij de keuze van je planten ga je nu rekening houden met:

  • de eisen die de plant stelt aan de grond
  • of de plant zon, schaduw of halfschaduw wil
  • of de plant goed tegen wind kan of niet
  • welke planten elkaar versterken.

Uitwerking

Het huis geeft schaduw; een stuk met veel schaduw en stukken met tijdelijke schaduw. Het huis houdt ook wind tegen. De zon, dus ook de schaduw, houdt zich aan bepaalde banen. Die leer je kennen. De wind is niet altijd voorspelbaar, toch kun je ook die enigszins leren kennen. De aanwezige grondsoort kun je onderzoeken. Dan kom je te weten wat je er aan moet toevoegen voor bepaalde planten. Of je kiest planten die het juist op die grondsoort goed doen.
Over de invloed van verschillende planten op elkaar zijn uitgebreide studies gedaan. Daar houd je ook rekening mee. In dit voorbeeld ging ik uit van een leeg stuk grond. Natuurlijk zijn er meestal al bomen, struiken en planten aanwezig, die een rol gaan spelen in het nieuwe ontwerp (daarover meer in een ander artikel).
Niet voor niets heb ik jou ook genoemd als ‘element’. Jij ontwerpt (of laat ontwerpen en betaalt). Jij kiest de planten die jij in je tuin wilt hebben. Jij zorgt voor het onderhoud. Jij eet ervan. Jij zorgt dat  ‘afval’ weer aan de aarde wordt teruggegeven. Jij bent verantwoordelijk voor evenwicht in je tuin.

Tijd: een belangrijk element

Een heel belangrijk element heb ik nog niet genoemd. Dat element is: tijd. Eigenlijk is de tijd het allerbelangrijkste element. Tijdens een dag verloopt de tijd, ondertussen verplaatst de zon zich en dat heeft invloed op het weer. In de loop van het jaar veranderen de seizoenen. En in de loop van jaren groeit een klein stekje uit tot een grote boom, een enkel plantje tot een veld vol. Planten verdwijnen en andere planten verschijnen. Jij verandert ook.
Na verloop van de tijd zal, door de interactie tussen alle andere elementen, een systeem ontstaan dat zichzelf in stand houdt. Wat in dit voorbeeld geldt voor een systeem met grond, huis en planten, dat geldt ook voor andere systemen. Zo’n systeem kan bijvoorbeeld een groep mensen zijn die samen een bepaald project uitvoeren.

Inge Leonora-den Ouden
[yabp 63]

Leave a Comment

Translate »