Menu

Gesubsidieerd afkoppelen van hemelwater.

hemelwaterHemelwater hergebruiken levert u soms subsidie op en bespaart u tegelijkertijd op waterkosten. Als men hemelwater hergebruikt voor uw toilet, tuin, zwembad of wasmachine zal dit niet alleen goed zijn voor uw eigen portemonnee. Het riool en rioolwaterzuiveringsinstallaties worden dan door u ook minder belast!

Het probleem met hemelwater is langzaam gegroeid in Nederland. Er worden meer huizen, wegen en opritten gebouwd die allemaal het water afvoeren naar het riool in plaats van de grond. Dit creëert een situatie waarin hoosbuien het riool tijdelijk zwaar kunnen belasten met alle gevolgen van dien. Bij het afvoeren van hemelwater proberen wij altijd het eerst op te slaan voor persoonlijk gebruik en als de eigen buffer vol zit het af te voeren in de grond of als laatste alternatief het riool. De besparing ligt tussen de 25 en 75% van het watergebruik voornamelijk de wasmachine, het toilet en of zwembad zijn grote bespaarposten. Bij het afkoppelen kan het voorkomen dat uw eigen waterbuffer vol komt te zitten en dan moet u het afvoeren door middel van drainageslangen, zinkputten of infiltratiekratten. Als u een grote tuin heeft kan men het afvoeren naar een vijver of een ander tuingedeelte wat hiervoor geschikt is gemaakt.

[yabp 18]
de capaciteit van deze afvoer wordt bepaald door vier factoren;

• Water opneembaarheid van de grond.
• Volume infiltratievoorziening wat het water opvangt.
• Het uitwisselingsoppervlak bijvoorbeeld een vijver (hoeveelheid opp. m2 waar het water in de bodem kan worden opgenomen)
• De waterstand in uw gebied.

Water opneembaarheid van de grond.
Is hoe goed water zich kan verplaatsen door de grond. In gebieden waarin de grond voornamelijk bestaat uit klei is afkoppelen niet altijd aan te raden. De afvoer in deze gebieden is vaak moeilijk of men moet wonen naast een sloot of vijver. Installeer dan alleen een buffer zodat men het regenwater gebruikt voor persoonlijk gebruik.
Op zandgronden is de opname erg hoog wat afkoppelen eenvoudig maakt.

Volume infiltratievoorziening wat het water opvangt.
Het volume van de infiltratievoorziening hangt af van uw dakoppervlak, doorlaatbaarheid van de grond. Hoe groter hoe meer water opgevangen kan worden voordat het door de grond wordt opgenomen.

Uitwisselingsoppervlak
Dit is het oppervlak waar het water in contact is met de grond om opgenomen te worden. Meer oppervlak geeft een grotere opname capaciteit.

Waterstand
Als men onder zeeniveau woont, is afvoer door de grond slecht uitvoerbaar. Afkoppelen naar een sloot is het beste alternatief op het riool.

Subsidie afkoppelen
Veel gemeentes hebben een subsidieregeling aangezien zij profiteren als er minder rioolwater afgevoerd hoeft te worden.
deze subsidie ligt vaak tussen de 2.50 tot 5 euro per m2 afhankelijk van gemeente & situatie. Bekijk de voorwaarden in uw gemeente op de gemeentesite.

Interessante Literatuur:

www.waterbewust.nl/regenwater.html
Een regenton voor water besparing
Computerbestuurd Waterleidingsysteem R. Pagel

2 Comments

  • Garbage Warrior bouwen met afval? - GoGreenBuddy / 1 juni 2015 at 18:01

    […] je een huis voor dat zichzelf verwarmt, zelf eigen water opvangt, voedsel groeit. Stel je dit voor zonder dure technologie, dat het afval recycleert, zijn eigen […]

    Beantwoorden
  • Slim ontworpen kassen voor een grotere oogst! - GoGreenBuddy / 24 mei 2015 at 22:19

    […] watertanks zijn optioneel maar als men regenwater wilt opvangen en de tanks wilt gebruiken als warmte opslag is dit aan te raden. De tanks verminderen […]

    Beantwoorden

Leave a Comment

Translate »