Een film hoe de natuur de rampplek overnam toen de mensheid verdween.